• Bel direct voor meer informatie, 0031 653 20 34 97
  •  Navigation

  • Jaren ervaring


  • Snelle afhandeling


  • Directe aanpak

  •  Navigation
  • Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Afgelopen jaren hebben wij  gemerkt dat er een groep mensen door de crisis of andere problemen zoals veranderde gezinssituatie, (scheiding, overlijden) mensen in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Helaas zijn er als gevolg van bovengenoemde factoren afgelopen jaar een aantal woningen geveild doordat  er niet aan de financiële verplichtingen voldaan kon worden. Het vervelende bij een veiling is het feit dat je als eigenaar geen grip meer hebt op de prijs en dat de opbrengst daarom in de meeste gevallen veel lager is.  Zo ontstaat er vaak een restschuld die u jarenlang zo niet levenslang achtervolgt.

  • Het is ons streven om de woning met de opgebouwde schulden zo goed mogelijk te verkopen zodat er geen of bijna geen restschuld overblijft. Wij lichten uw financiele situatie door om samen met u een voor u zo goed mogelijke “doorstart” te bereiken.  Dit is de reden dat het belangrijk is om niet te lang te wachten met hulp zoeken. Wij zijn met onderstaand  bedrijf dat gespecialiseerd is in het overnemen van woningen met lopende schulden in contact gekomen en willen u deze informatie niet onthouden. Het is van belang dat indien u een aantal maanden achterloopt met het voldoen van uw financiële verplichtingen u zo snel mogelijk actie onderneemt. 

  • Bij een openbare verkoop of veiling blijft er meestal een (soms grote) restschuld over. Bovengenoemde partij probeert dit de voorkomen maar kan alleen VOORDAT er sprake is van een openbare verkoop of veiling. Laat het niet zover komen nu er een oplossing binnen handbereik is. U kunt zich wenden tot de firma Comfort Vastgoedbeheer.